sunnuntai 10. elokuuta 2014

Saarna 9. sunnuntaina helluntaista 10 august mmxiv. Kuka on sinun opettajasi?

Saarna 9. sunnuntai helluntaista

10 august mmxiv

Auran kirkko

II rippikoulun konfirmaatio
Kuka on sinun opettajasi?

Grande omelia

Evankeliumi. Matteus 7:13-14. 
Jeesus sanoo:
»Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!»

Kuka onkaan ihmiskunnan suurin henkilö?
Tämän vuoden rippikoulut, siis molemmat rippikoulut, toivat monella tavalla jotain uutta kokonaistoteutuk-seen, vaikka kaikkea ei suoraan näekään. Meissä suo-malaisissa on enemmän japanilaista kuin uskomme-kaan ja olemme itse asiassa varsin hyviä toteuttamaan ns. kaizen-periaatetta. Muutoksia tehdään oppimalla ja jos niistä mielii saada hyötyä on niiden tapahduttava vähitelle. Sillä tavalla muutoksesta tulee hyvä ja se myös onnistuu.

Jotkin oppitunnit saivat uusia sisältöjä, tai sanotaanko että opetussisältö sai toisen ilmenemistavan. Otetaanpa nyt vaikka esimerkiksi yksi niistä Jeesus-oppitunneista. Pohdimme siinä, tai ainakin yritimme, pohtia sitä ketkä ovat maailmanhistorian 5 tärkeintä henkilöä tai 5 ihmiskunnan suurinta henkilöä. Jeesus oli tietysti yksi noista viidestä, mutta ei kuitenkaan sijalla yksi. Tietysti joku näsäviisas olisi voinut sanoa, että Jeesus on tuossa kisassa diskattava koska hän on puoleksi Jumala. Yhtä kaikki, uskonnollinen ulottuvuus on tuossa tarkastelussa vain yksi tekijä.

Opettajan listaus oli viidennestä ensimmäiseen seuraava: Martti Luther; Jeesus nasaretilainen, Paavali tarsolainen; Isaac Newton ja kärjessä mies josta voidaan jo aivan hyvin käyttää nimeä ”Uuden ihmiskunnan perustaja” Steve Jobs, Apple Computerin perustaja, keksijä Thomas Alva Edison potenssiin 6, ainakin potenssiin 6. Hyvin erilaisia henkilöitä kaikki jos hieman lähemmin tarkastellaan ja hyvin tärkeitä henkilöitä. Mutta kenestä on opettajaksi? Paavali menee aina Jeesuksen edelle sillä hän oli varsinainen kristinuskon perustaja jonka opetus on varsin yksinkertaista, mutta suuri siksi niin vaikeaa opettaa. Luther on paljon kiistanalaisempi mies kuin mitä esimerkiksi suomalainen Luther-tutkimus meille kertoo. Isaac Newtonin kirjasta matematiikan perusteet ei tänäkään päivänä voida ottaa mitään pois, mutta hengellisessä mielessä mies ei juuri meille mitään opeta. Jobsin nostaminen kärkeen saa monet raivon valtaan, ja vaikka nykyinen maailmanjärjestys onkin rakennettu tietokoneiden ja ennen kaikkea jokamies-tietokoneiden ja muiden älyvimpaimien varaan, niin edes henkisellä tasolla ihmiskunta ei ole niitä vielä valmis kypsällä tavalla käyttämään. Jobsin hengellinen seuraaminen, mitä se sitten tarkalleen olisikaan, saattaisi koko maailman epäjärjestykseen muutamassa tunnissa. Jäljelle jää sitten Jeesus josta sekä Paavali että Luther aivan ensisijaisesti puhuivat.

Tie totuus ja elämä!
Tänä vuonna jaettu rippikouluraamattu sisälsi muisto-lause-sivun joka oli hieman erilainen kuin takavuosina. Täyttökommervenkeistä kyllä selvisi kun vähän päh-käili. Aivan lopussa oli kohta jossa luki ”Opettajasi.” Siihen oli oikein helppo vastata ja vastauskin on varsin helppo perustella. Jotenkin vieroksuttaa, aika paljon vieroksuttaa tässä kirkossa tapa kun papit ovat perin-teiseen tapaan pitäneet lähtö-, ja tulosaarnoja niin kuin tämä kirkko olisi jonkin ihmisen oma kirkko.

Opettajana esiintyminen on nimittäin vähän eri asia kuin opettajana toimiminen. Kristityllä on nimittäin vain yksi opettaja ja mestari. Niinpä ainakin minä kirjaa nyt ja vastaisuudessa tuohon kysymykseen yhden lauseen ja alle ainoan opettajan nimen. Kun avaatte tuon vetoketjulla varustetun farkku-raamatun niin luette sieltä tuon sivun alalaidasta seuraavan tekstin: ”Minä olen tie, totuus ja elämä.” Jeesus.

Mutta mitä se tarkoittaa? Nuo sanathan löydämme Johanneksen evankeliumin neljännestätoista luvusta. Jeesuksen sanat ovat vastaus apostoli Tuomaalle joka oli tullut vallan ymmälle Jeesuksen puheista eikä oikein ymmärtänyt minne Jeesus oli oikein menossa valmis-tamaan asuinsijaa. Sanat ”egoo…” ovat irrotettu jälleen kerran niistä laajemmista yhteyksistä ja niiden jälkeen tuleekin lause joka hyvin paljon avaa myös tänäistä evankeliumi-tekstiämme ainakin puhtaasti hengellises-sä mielessä:   "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.”

Ja koska päivän evankeliumiteksti on niin lyhyt, niin varmasti ajatuksenjuoksumme kestää sen tässä jos luemme sen vielä kerran:   ”Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!”

Kieltämättä molemmat katkelmat, niin varoitus ahtaasta portista kuin Johanneksen evankeliumin ”Tie, totuus ja elämä-väite kuullaan sellaisen henkilön suusta jolla on varsin kova itseluottamus ja myös hyvin syvällinen Jumala-tuntemus. Lutherilta, Paavalilta, noilta ihmiskunnan top-five-henkilöiltä vaadittiin kovan luokan itseluottamusta, mutta Jeesuksen kanssa he eivät kilpaile. Ihmiskunnan suurimman tiedemiehen Newtonin ja keksijän nimeltä Steve Jobs jätämme nyt tässä yhteydessä hyväntahtoisesti omaan arvoonsa, he ovat suuruutensa ansainneet muulla tavalla.

Nimittäin, missä vähäisemmänkin sanapalvelijan opettaja on vain ja ainoastaan Jeesus Nasaretilainen, niin sitä se oli Paavalille ja Lutherillekin. Missä kärkiviisikon miehet Newton ja Jobs ovat vapauttaneet ihmis-kunnan henkisiä, älyllisiä ja luovia voimavaroja on Jeesus ainoa vapahtaja.

Todisteluketjumme eli tämä saarnamme alkaa tulla päätökseen ja sitä on turha tällä kertaa pitkittää. Pitemmälle ei kannata kulkea, mutta syvemmälle varmasti pääsemme ajan kanssa. Ajan hitaan, syvällisen ja harkitsevan hyvän muutoksen kautta. Nimittäin siinä missä Steve Jobsin niin sanottu hengellinen seuraami-nen veisi tämän maailman nopeasti raiteiltaan, veisi myös Jeesuksen seuraaminen maailman todella nopeasti raiteiltaan. Nimittäin pian olisimme kaikki työkyvyttömiä raajarikkoja ja silmäpuolia. Niin olisim-me, jos seuraisimme kaikkea sitä mitä Matteuksen evankeliumiin sisältyvä vuorisaarna on kehottanut ennen sanoja ahtaasta portista.

Kaiken ymmärtämiseen tarvitsemme tässä tapauksessa armoa ja vain armoa. Sellaista armoa jonka vain Jeesus voi tuoda ihmiskunnalle. Jeesuksen ystäväksi pääseminen on asia jota voidaan siihen kun saadaan uusi ja  helppokäyttöinen tietokone tai viimeistä huutoa oleva älypuhelin. Pitää kuitenkin muistaa että tällaisten rinnastusten käyttäminen, niin helppoa kuin se onkin antaa vain kalpean aavistuksen siitä mitä Jeesuksen tuleminen sinun parhaaksi ystäväksesi merkitsee. Jeesuksen seura ja siitä kumpuava Jeesuksen mieli ovat sellainen käyttöjärjestelmä jota mikään ihmisen rakentama kone tai keksintö ei ylitä. Päivän virren sanat ”Jeesus parhain ystäväni, löytäisinkö vertaistas…” käyvät toteen. Samoissa ajatuksissa olemme konfirmaatio-laulun tunnelmissa. Viihtykää aina sana ja sakramenttien äärellä niin Jumala voi teidät löytää. AMEN.